Onboarding av nyanställda

Att vara i den fantastiska situationen att kunna nyanställa gör också att det ställs krav på att vara en god arbetsgivare. Det råder en tuff arbetsmarknad och kunna få de nyanställda att direkt kunna prestera och direkt trivas är något av det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Därför är en onboarding-process en oerhört viktig del av hur du ska ta dig an de nyanställda. I denna artikel berättar vi mer om onboarding.

Onboarding börjar innan första dagen

Förr i världen så började en nyanställd på ett företag med en introduktion den första arbetsdagen. Så är det inte nu för tiden. Många frågar sig vad är onboarding, och det är egentligen inte så konstigt. Om man är van vid en arbetsmarknad som bygger på gamla principer så kan onboarding vara något helt nytt. En viktig del av en bra onboarding-process är att själva processen börjar långt innan första arbetsdagen. 

Preboarding och onboarding

Att vi pratar om att onboarding börjar redan innan första arbetsdagen så handlar det om det mindset man vill sätta hos den nyanställda. Första arbetsdagen föregås av en preboardingprocess som oftast sker digitalt eller på annat lämpligt sätt där den nyanställda lär sig om sitt nya arbete och sin nya arbetsgivare innan man börjar på företaget. Onboarding-processen följer därefter med ett systematiskt tänk på hur introduktionen av den nyanställda ska ske på bästa sätt.

Ordning på varje steg i processen

Det som är nyckeln för en god onboarding är att du som arbetsgivare tänkt igenom varje steg i processen. Allt ifrån de administrativa steg som den nyanställda måste gå igenom till hur den nyanställde så snabbt som möjligt socialiseras in i arbetslaget. Här kan det vara bra att ha tänkt igenom varje steg hur detta ska ske på lämpligaste sätt. Behövs det en handledare, behövs det ytterligare stöd? Allt för att den nyanställde ska bli självgående och kunna prestera så snabbt som möjligt.